Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Robert Krimmer


Head of the Digital Governance Lab

Professor of e-Governance at Ragnar Nurkse Department

ETIS CV