Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Tere tulemast Digivalitsemise laborisse

Digivalitsemise labor on TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi initsiatiiv töötada välja tulevikku vaatav ja digiajastule sobilik riigivalitsemise lähenemine.

Digiajastul tähendab avaliku sektori innovatsioon mitte lihtsalt üksikutest teenustest või tegevustest loobumist või nende digitaliseerimist, vaid radikaalselt riigi ja valitsemise toimimispõhimõtete ümbermõtestamist, et leida uus tasakaal vajaliku stabiilsuse ja väleduse vahel.

Digiajastu valitsemine põhineb koostööl ja koosloomel


Digiajastu valitsemismudeli keskmes on (e-)kodanike ootused ja rahulolu


Säästlikkuse ja kasutajamugavuse kõrval on määrava tähtsusega valitsemise usaldusväärsus ja läbipaistvus

 

Ragnar Nurkse

Digivalitsemise labori teadus- ja innovatsioonitegevused


Pikaajalised teadusuuringud

 

21. sajandi väljakutsed riigivalitsemisele: kaardistame ja analüüsime globaalseid valitsemise, majanduse ja tehnoloogia trende, mis riigivalitsemist täna ja tulevikus enim mõjutavad

Avaliku sektori innovatsioonivõimekusi toetav strateegilise agiilsus ja seda toetavate organisatsioonide ja juhtimispraktikate kaardistus ja analüüs

E-riigi lahenduste kasutajamugavus ja hind: töötame välja ja testime mudeleid erinevate e-riigi lahenduste – nt e-hääletamine, avaandmete kasutamise, ja kodanike kaasamis platvormid – mugavuse, mõju ja maksumuse hindamiseks

Rahvusvahelised innovatsiooniprojektid

 

The Once Only Principle Project: piloteerime ja analüüsime Eesti e-riigi ühe keskse ‘pehme’ innovatsiooni – andmete ühekordse küsimuse põhimõtte – rakendamise võimalikkust Euroopa Liidu ja rahvusriikide piiride üleselt

Open Government Intelligence: arendame ja piloteerime rakendusi, mis võimestavad läbi avaandmete kasutamise kodanikke osalema poliitikate ja avalike teenuste kujundamisesse

SOHJOA Baltic: koostöös Tallinna linnaga toome Tallinna ühistranspordi süsteemi isejuhtiva bussi ning analüüsime võimalusi kuidas selline tehnoloogia võimaldab luua uusi avalikke teenuseid ja väärtust ühiskonnas

Õppekavad


Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon (MA)

 

 

Koolitame muutuste juhte ja innovatsiooni eestvedajaid Eesti riigile, kes mõistavad globaalseid ja tehnoloogilisi trende ning arendavad tulevikukindlat riigivalitsemist. Loe lähemalt.

Public Sector Innovation and e-Governance (MSc)

 

 

Koostöös Euroopa tippülikoolidega (KU Leuven ja Münsteri Ülikool) koolitame rahvusvahelise võrgustiku ja kogemusega avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise eksperte. Loe lähemalt.

Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused (MA)

 

 

Globaalselt unikaalne õppekava, mis ühendab majandusarengu, innovatsiooni ja riigivalitsemise uuringud ning koolitab eksprte, kes mõistavad tänaseid ja homseid tehnoloogilis-majanduslikke arengutrende. Loe lähemalt.

Avaliku halduse ja innovatsiooniuuringute doktoriõpe (PhD)

 

 

Teadlaste ja teadusliku analüüsi tippekspertide arenguprogramm, kus doktorandid ja nooremteadurid töötavad koos labori tippteadlastega rahvusvahelistes teadus- ja innovatsiooniprojektides.  Loe lähemalt.

Instituudi võtmeisikud


Robert Krimmer

Head of the Digital Governance Lab Professor of e-Governance at Ragnar Nurkse Department ETIS CV

Wolfgang Drechsler

Professor of Governance at the Ragnar Nurkse Department Associate at Davis Centre, Harvard University ETIS CV

Erkki Karo

Director, Senior Research Fellow at the Ragnar Nurkse Department ETIS CV

Veiko Lember

Senior Research Fellow at the Ragnar Nurkse Department Visiting Fellow at the Public Governance Institute, KU Leuven ETIS CV

Maarja Toots

Phd Student, Junior Research Fellow ETIS CV

David Duenas-Cid

Researcher – Internet Voting ETIS CV

Iuliia Krivonosova

PhD student, Junior Research Fellow ETIS CV

Aleksandrs Cepilovs

Project Manager – TOOP ETIS CV

Ralf-Martin Soe

Research Fellow and Smart City Lead ETIS CV

Gerli Aavik

PhD student Expert of human-centered design at the Ministry of Social Affairs. ETIS CV

Carsten Schmidt

Sustainability Manager and Project Expert for e-Government and e-Justice.